EN RO
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei www.research.ro :: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - OI CERCETARE
Organism Intermediar - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Versiune printabila

Dimensiune font

A A

Ordine ministeriale

12.06.2008

Ordine privind cheltuielile eligibile

Ordin nr. 2069/2009 de modificare a Ordinului nr. 3345/2008

Ordin nr. 3345/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.1.1 «Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi », 2.1.2 « Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate » şi 2.3.3 « Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor » ale Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007 – 2013

Ordin nr.  1460/2009  de modificare a Ordinului nr. 1341/2008

Ordin nr. 1341/2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 "Dezvoltarea unor reţele de centre de CD, coordonate la nivel naţional si racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 "Intărirea capacităţii administrative" şi 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD" ale Axei Prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013

ORDIN ME/MFE/MFP Nr. 710/468/654 din 4 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007 - 2013

Ordin nr.  1461/2009  de modificare a Ordinului nr. 2508/2007

Ordin nr. 2508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"(POS CCE) 2007-2013

Ordin nr. 2507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007 - 2013

Ordin pentru beneficiarii privati

Ordin nr 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

Ordine pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat şi de minimis

Ordin nr. 1628/2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat" aferente O211

Ordin nr. 843/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 387/2008

Ordin nr. 387/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP - urilor şi SPIN OFF-urilor inovative", aferentă Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", Domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi  de cercetare-dezvoltare şi inovare", Operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative"

Ordinele 1190 si 1189 din 2009 pentru modificarea Ordinului nr. 3388/2008 şi a Ordinului nr. 1293/2008

Ordin nr. 3388/2008  pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)”, aferentă operaţiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în  parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi”, 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate” şi 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare" aferentă operaţiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii CD în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor", Domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de CD şi inovare (CDI)", Axa prioritară 2 "Competitivitate prin dezvoltare tehnologica şi inovare", din cadrul Programului Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice"

Alte ordine

Ordin nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 469/2009 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 29/2007 aprobate prin Ordinul nr. 911/2007

Ordin nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 249/2007

Ordin nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 

Calendar evenimente

Septembrie 2017

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678