EN RO
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei www.research.ro :: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - OI CERCETARE
Organism Intermediar - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Versiune printabila

Dimensiune font

A A

Anunturi pentru proiectele finantate din AT- Axa 5- 2014-2015

12.03.2015

A fost finalizat proiectul "Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia de servicii de comunicatii mobile cod SMIS 57229 aprobat cu numarul 2270/19.12.2014, nr. de contract 9933/20.04.2015"

 

Au fost finalizate proiectele finantate din contractul 25037 din 29.10.2015 - Axa 5 a POSCCE
Fisa consolidata de proiect "Servicii pentru OI Cercetare pentru gestionarea Axei 2 din POSCCE  iulie decembrie 2015,
"Sprijin pentru OI Cercetare in desfasurarea  activitatilor in domeniul achizitiilor publice pentru proiectele AT - 6 luni in 2015 - cod SMIS  69324"
"Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia  de servicii de consultanta  pentru activitati de programare si   activitati de help desk  pentru  informarea potentialilor beneficiari  6 luni cod SMIS 59331"
"Sprijin pentru OI Cercetare  prin achizitia de  servicii de expertiza contabila  pentru proiectele finantate prin  Axa  5 a POCCE ale OI Cercetare  in calitate de beneficiar  6 luni din 2015-cod SMIS 59336"
"Sprijin pentru gestionarea resurselor umane  ale OICercetare  - 6 luni 2015 cod SMIS 59347"
"Sprijin pentru OI Cercetare  privind patrarea  documentelor in vederea arhivarii -6 luni 2015- cod SMIS 59349"
"Sprijin pentru  desfasurarea activitatilor OI Cercetare prin achizitia de servicii de Asistenta Tehnica  in domeniul planificarii multianuale  bugetare pentru proiectele de Asistenta Tehnica finantate din Axa 5 A POSCCE
 ale OI Cercetare  in calitate de beneficiar 8 luni 2015", cod SMIS 59352"
 

A fost finalizat proiectul pentru fisa individuala de proiect din contractul 25037/23.10.2015
"Sprijin operare date aferente proiectelor depuse la nivelul  Axei prioritare 2  din POSCCE  in vederea finalizarii operatiunilor specifice  perioadei de programare 2007-2013 si reflectarea acestora corect si complet in Sistemul Unic de Management, cod SMIS  59359"

A fost finalizat  proiectul„Sprijin pentru intocmirea documentelor financiare si a cererilor de rambursare pentru proiectele OI Cercetare, finantate din Axa 5 POS CCE”, cod SMIS 54512, contract nr. 11878/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijinirea functionarii OI POS CCE prin achiziatia a trei autoturisme”, cod SMIS 54194, contract nr. 11878/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru introducerea informatiilor corespunzatoare proiectelor Axei prioritare 2 din POS CCE , in Sistemul Unic de Management”, cod SMIS 54078, contract nr. 11878/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru  OI Cercetare prin achizitia de echipamente informatice, calculatoare, laptopuri”, cod SMIS 55092, contract nr. 11879/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru  OI Cercetare prin achizitia de mijloace fixe multifunctionale de mare capacitate”, cod SMIS 55093, contract nr. 11879/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Servicii de mentenanta IT pentru gestionarea Axei prioritare 2 a POS CCE”, cod SMIS 55062, contract nr. 11879/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DG OI Cercetare prin achizitia de lucrari pentru amenajarea spatiilor in care isi desfasoara activitatea personalul OI Cercetare”, cod SMIS 55992, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DG OI Cercetare prin achizitia de materiale consumabile”, cod SMIS 55993, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DG OI Cercetare prin achizitionarea de obiecte de inventar, mobilier”, cod SMIS 55994, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Elemente de ghiduri si modele de documente suport pentru actiunile noi ale Axei prioritare CDI din POC CDI 2014-2020”, cod SMIS 55986, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Identificarea de propuneri de proiecte  pentru AXA CDI din POC 2014-2020 prin analiza nevoilor potentialilor beneficiari”, cod SMIS 55987, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru verificarea ex ante a achizitiilor publice ale contractelor cu beneficiarii Axei 2 din POSCCE”, cod SMIS 56066, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DGOI prin achizitia de servicii de consultanta juridica, 2014-2015”, cod SMIS 56145, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost finalizat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DGOI prin achizitia de servicii de consultanta juridica, 2014-2016”, cod SMIS 56145, contract nr. 14633/18.08.2014
Au fost finalizate proiectele finantate din  contractul  de finantare 27920 /03.12.2015 - Axa 5 a POCCE
"Sprijin acordat OI Cercetare in vederea gestionarii activitatilor de audit nationale si europene  cu privire la gestionarea finantarii  din Axa 2 POCCEcod SMIS  59517"
"Sprijin pentru managementul financiar al contractelor de finantare  semnate cu beneficiarii Axei 2 din POSCCE, aflate in stadiu final de implementare  SMIS 59508"
"Sprijin pentru intarirea capacitatii  institutionale a OI Cercetare si a beneficiarilor finali  in gestionarea fondurilor  cu finantare nerambursabila cod SMIS 59515"

Au fost incepute  proiectele pentru contractul  de finantare 27920 /03.12.2015 Axa 5 a POSCCE
"Sprijin acordat OI Cercetare in vederea gestionarii activitatilor de audit nationale si europene  cu privire la gestionarea finantarii  din Axa 2 POCCEcod SMIS  59517"
"Sprijin pentru managementul financiar al contractelor de finantare  semnate cu beneficiarii Axei 2 din POSCCE, aflate in stadiu final de implementare  SMIS 59508"
"Sprijin pentru intarirea capacitatii  institutionale a OI Cercetare si a beneficiarilor finali  in gestionarea fondurilor  cu finantare nerambursabila cod SMIS 59515"
 
Au fost incepute proiectele finantate din contractul 25037 din 29.10.2015 - Axa 5 a POSCCE
Fisa consolidata de proiect "Servicii pentru OI Cercetare pentru gestionarea Axei 2 din POSCCE  iulie decembrie 2015,
"Sprijin pentru OI Cercetare in desfasurarea  activitatilor in domeniul achizitiilor publice pentru proiectele AT - 6 luni in 2015 - cod SMIS  69324"
"Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia  de servicii de consultanta  pentru activitati de programare si   activitati de help desk  pentru  informarea potentialilor beneficiari  6 luni cod SMIS 59331"
"Sprijin pentru OI Cercetare  prin achizitia de  servicii de expertiza contabila  pentru proiectele finantate prin Axa 5 a POCCE ale OI Cercetare  in calitate de beneficiar  6 luni din 2015-cod SMIS 59336"
"Sprijin pentru gestionarea resurselor umane  ale OICercetare  - 6 luni 2015 cod SMIS 59347"
"Sprijin pentru OI Cercetare  privind pastrarea  documentelor in vederea arhivarii -6 luni 2015- cod SMIS 59349"
"Sprijin pentru  desfasurarea activitatilor OI Cercetare prin achizitia de servicii de Asistenta Tehnica  in domeniul planificarii multianuale  bugetare pentru proiectele de Asistenta Tehnica finantate din Axa 5 A POSCCE ale OI Cercetare  in calitate de beneficiar 6 luni 2015", cod SMIS 59352"
Au fost incepute proiectele pentru fisa individuala de proiect din contractul 25037/23.10.2015
"Sprijin operare date aferente proiectelor depuse la nivelul  Axei prioritare 2  din POSCCE  in vederea finalizarii operatiunilor specifice  perioadei de programare 2007-2013 si reflectarea acestora corect si complet in Sistemul Unic de Management, cod SMIS  59359"
si pentru Fisa individuala de proiect :
"Asistenta tehnica pentru sustinerea activitatii de verificare la fata locului si activitati de expertiza a proiectelor finantate in cadrul Axei 2 a -POCCE prin achizitionarea de servicii de consultanta  si expertiza pentru anul 201, cod SMIS 58662"- PROCEDURA  ANULATA

A fost lansat proiectul "Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia de servicii de comunicatii mobile cod SMIS 57229 aprobat cu numarul 2270/19.12.2014"

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru intocmirea documentelor financiare si a cererilor de rambursare pentru proiectele OI Cercetare, finantate din Axa 5 POS CCE”, cod SMIS 54512, contract nr. 11878/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijinirea functionarii OI POS CCE prin achiziatia a trei autoturisme”, cod SMIS 54194, contract nr. 11878/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru introducerea informatiilor corespunzatoare proiectelor Axei prioritare 2 din POS CCE , in Sistemul Unic de Management”, cod SMIS 54078, contract nr. 11878/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru  OI Cercetare prin achizitia de echipamente informatice, calculatoare, laptopuri”, cod SMIS 55092, contract nr. 11879/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru  OI Cercetare prin achizitia de mijloace fixe multifunctionale de mare capacitate”, cod SMIS 55093, contract nr. 11879/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Servicii de mentenanta IT pentru gestionarea Axei prioritare 2 a POS CCE”, cod SMIS 55062, contract nr. 11879/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DG OI Cercetare prin achizitia de lucrari pentru amenajarea spatiilor in care isi desfasoara activitatea personalul OI Cercetare”, cod SMIS 55992, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DG OI Cercetare prin achizitia de materiale consumabile”, cod SMIS 55993, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DG OI Cercetare prin achizitionarea de obiecte de inventar, mobilier”, cod SMIS 55994, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Elemente de ghiduri si modele de documente suport pentru actiunile noi ale Axei prioritare CDI din POC CDI 2014-2020”, cod SMIS 55986, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Identificarea de propuneri de proiecte  pentru AXA CDI din POC 2014-2020 prin analiza nevoilor potentialilor beneficiari”, cod SMIS 55987, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru verificarea ex ante a achizitiilor publice ale contractelor cu beneficiarii Axei 2 din POSCCE”, cod SMIS 56066, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DGOI prin achizitia de servicii de consultanta juridica, 2014-2015”, cod SMIS 56145, contract nr. 14633/18.08.2014

A fost lansat proiectul„Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DGOI prin achizitia de servicii de consultanta juridica, 2014-2016”, cod SMIS 56145, contract nr. 14633/18.08.2014

 

Au fost finalizate  urmatoarele proiecte din contractul nr.201851/30.01.2014
"Evaluare ex ante pentru implementarea instrumentelor financiare in perioada de progranmare 2014-2020", cod SMIS 50457, aprobare nr. 311490/20.12.2013
"Sprijin pentru desfasurarea activitatilor DGOI prin achizitia de materiale si obiecte de inventar in vederea amenajarii arhivei DGOI", cod SMIS 49659, aprobare 307715/03.11.2013
"Sprijin pentru desfasuarea activitatilor DGOI prin achizitia de consultanata in management, cod SMIS 49748, aprobare nr. 305.454/ 15.10.2013


 

Calendar evenimente

Februarie 2020

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678