EN RO
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei www.research.ro :: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - OI CERCETARE
Organism Intermediar - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Versiune printabila

Dimensiune font

A A

Hotărâri de guvern

12.06.2014

Sistemul CDI

HG nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 - 2013

HG nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de CD de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de CD de interes naţional

HG nr. 475/2007 actualizata cu 750/2013 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare

Fonduri structurale

HG 1135 noiembrie  2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale referitoare la TVA  si  Ordin 204 din 27 decembrie 2011, pentru aprobarea  instructiunilor de aplicare a prevederilor art .11.1  din HG 759/2007.

HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

HG nr 64/2013 pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

Construcţii

HG nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

Achiziţii publice

HG   nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

HG   nr. 1660/2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

Alte hotărâri

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Hotărârea nr. 244/2008 privind aprobarea Normei pentru finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-I/0)

HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe

HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar evenimente

Aprilie 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112