EN RO
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei www.research.ro :: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - OI CERCETARE
Organism Intermediar - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Instrucţiuni beneficiari

NEW Instructiune privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSCCE 2007-2013

Instructiune referitoare la indicatorii de rezultat pentru Axa 2 din POSCCE

Instructiune privind modificarea Anexei 1 -  la contractul de finantare referitoare la Masurile de monitorizare, verificare, control si raportare

Instructiune Anexa 1 - format word

 

Instructiune privind TVA

Instructiune privind evaluarea indeplinirii indicatorului "Contribuția privata (eligibila si neeligibila) a solicitantului in proiect ca urmare a modificarilor legislative privind eligibilitatea TVA

Instructiuni pentru beneficiarii privati

Corigendum Ghiduri 

Perioada de implementare care include durata proiectului, precum și un termen de max 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plățile aferente activităților proiectului nu poate depăși data de 30 noiembrie 2015 - CORRIGENDUM valabil pentru Ghidurile operațiunilor O.2.1.1, O.2.2.1, O.2.3.1, O.2.3.2, O.2.3.3

NEW  Instructiune privind durata proiectelor pentru operatiunile de mai sus

NEW Instructiune privind depunerea cererilor de rambursare si cererilor de plata aferente proiectelor finantate  din Axa 2 POS CCE

NEW Cerere de rambursare pentru TVA eligibil

NEW  Instructiune privind mecanismul decontarii  Cererilor de plata pentru beneficiarii Axei 2 a POS-CCE

 

--------Formular cerere de plata------

 

NEW   Instrucțiune privind depunerea cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate din Axa 2 POS CCE

 

Pachet de informare privind indicatorii de fraudă:

 -  Lista de verificare privind incidenta indicatorilor de frauda in cazul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica

 -  Norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acetora

 - Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF (COCOF 09/0003/00-EN)

 

Instructiune privind depunerea cererilor de rambursare

Instrucțiune privind numărul de ore decontate în cadrul proiectelor

Instructiune cu privire la transmiterea de catre beneficiari a dosarului achizitiei publice pentru a fi verificat anterior depunerii Cererii de Rambursare

Instrucțiune pentru verificarea conflictelor de interese privind achizițiile publice pentru proiectele Axa 2 POSCCE

Ordin nr. 1050 din 29 octombrie 2012  privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

Instrucţiuni generale pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate în cadrul POS CCE - modificat septembrie 2010
Model pentru produse de informare şi publicitate

Model de notificare conform instructiunii 24 din data de 18.09.2012 emisa de Autoritatea de Management pentru POS-CCE

Declaratie privind conflictul de interese pe parcursul derularii procedurilor de achizitie pentru beneficiarii privati care nu sunt autoritati contractante si care au incheiate contracte de finantare cu ANCS pe Axa 2 a POS-CCE, in conformitate cu art. 14 din Ordonanta nr. 66/29.06.2011

HG 1135 din 9 noiembrie 2011  privind cheltuiala de taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, conform legii este eligibila pentru toate programele operationale. Aceasta prevedere se aplica pentru proiectele depuse dupa data de 1 ianuarie 2012 pentru beneficiarii publici si privati.

Ordin Nr 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11.1,  ref la TVA ,din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuieilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.  Cererile  de finantare pentru proiectele depuse dupa 1 ianuarie 2012 vor fi insotite de o  Declaratie  pe propia raspundere privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor eligibile incluse in bugetul proiectului conform anexei 1   si o la depunerea cererii de rambursare o Declaratie pe propia raspundere privind eligibilittatea TVA  conform anexa 2 

OUG nr, 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative, cf art VI, referitor la Ordonanta de urgenta 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale, s-a introdus un nou articol prin care in termen de 45 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz a cererii de rambursare intocmite conform contractului, autoritatea de management notifica beneficiarul privind plata eferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare

Ordinul  nr. 2721/28.10.2011 privind prefinantarea in  cadrul contractelor Axei prioritare 2 aplicabil de la 31.10.2011

Instructiuni pentru aplicarea prevederilor OUG 66/2011 privind intreprinderea masurilor necesare pentru a se asigura rezonabilitatea valorilor cuprinse in bugetele orientative din cererea de finantare (26 sept 2011)

Instructiuni privind Formularul cererii de rambursare (var martie 2011) Lista anexelor se va completa de catre beneficiar cu documentele efectiv atasate cererii de rambursare in cauza (Aceste documente trebuie sa figureze si in OPIS)-

Instructiuni privind noile masuri de  monitorizare si raportare la contractele de finantare in vigoare (15 sept 2011)

Instructiuni privind interpretarea unor termeni de IT in cadrul ordinelor de cheltuieli eligibile ale operatiunilor Axei 2 din POS-CCE
Anunţ important privind scrisoarea de confort – 17 ianuarie 2011
Începând din anul 2011, s-a stabilit obligativitatea prezentării unei scrisori de confort angajante la depunerea cererii de finanţare pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau de minimis, urmând ca această scrisoare sa fie reconfirmată / prelungită în cazul semnării unui contract de finanţare.
detalii privind implementarea măsurii 
    Model scrisoare de confort

 

Instructiuni catre beneficiari privind situatiile in care se  poate aplica "Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare"

 

Instrucţiuni privind cheltuielile salariale pe proiectele Axei 2 POS-CCE, cf HG 475/2007
Anexa 3/HG 475 privind plafoanele salariale


Anunt  privind aplicarea Hotărârii de Guvern 606 din 2010, (MO nr. 501/20.07.2010)  referitoare la posibilitatea gajării

 

Instrucțiune privind Operațiunea O.2.1.1
 

O.2.1.1 Instrucţiuni privind achiziţia de echipamente în cadrul operaţiunii O.2.1.1
O.2.1.1 Instrucţiuni privind avansurile acordate în cadrul operaţiunii O.2.1.1.
O.2.3.2 Instrucţiuni privind eligibilitatea cheltuielilor pentru lucrările de construcţie operaţiunea O.2.3.2
O.2.3.2 Decizie nr. 9532/2011 referitoare la ponderea cheltuielielilor pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii
O.2.3.2 Instrucţiunea nr 17 privind începerea lucrărilor
O.2.3.3  Instructiuni privind achizitia de active necorporale in cadrul operatiunii O.2.3.3 a POS-CCE

 

Calendar evenimente

Mail 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789