EN RO
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei www.research.ro :: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - OI CERCETARE
Organism Intermediar - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Versiune printabila

Dimensiune font

A A

Anunturi pentru proiectele finantate din AT- Axa 5- 2010-2013

11.03.2014

Anunt  - Au fost finalizate proiectele contractului 302037 din 06.09.2013

1.Fisa individuala de proiect „Sprijin pentru reverificarea achiziţiilor publice in cadrul cererilor de rambursare ale contractelor cu beneficiarii Axei 2 din POS-CCE in conformitate cu OG 66.2011” (2012), cod SMIS 40104, aprobata de AM POS CCE cu nr. 159.560/19.12.2011.
2.Fisa individuala de proiect,Asistenta Tehnica pentru susţinerea activitatii de control la fata locului a proiectelor finanţate in cadrul Axei 2 a POS-CCE prin achiziţionarea de servicii de consultanta si expertiza, pentru perioada 2011-2013, cod SMIS 39244, aprobata de AM POS-CCE cu nr.158669/07.11.2011
3.Fisa individuala de proiect: „Sprijin pentru desfasurarea activităţilor DG OI Cercetare prin achiziţia de mijloace fixe, materiale consumabile, obiecte de inventar, mobilier, furnituri de birou”, pentru perioada 2011-2013, cod SMIS 40232 aprobata de AM POS CCE cu nr. 157.032/15.09.2011.
4.Fisa individuala de proiect, „Sprijin pentru desfasurarea activităţilor DG OI Cercetare prin achiziţia de servicii de consultanta juridica” pentru perioada 2011-20l^scs^^SMIS 38742, aprobata de AM POS CCE cu nr. 157.529/10.10.2011.   
   Fisa consolidata de proiect,"Servicii pentru DG OI Cercetare pentru gestionarea-Axei prioritare 2 din POS-CCE”, cod SMIS 40532, 40533, 40534, 40535, 40537, 40536, aprobata;cu nr 225118/11.01.2012, ce conţine proiectele:
5.Sprijin pentru OI Cercetare in desfasurarea activităţilor in domeniul achizitiilor publice pentru proiectele de AT, pentru 2012, cod SMIS 40532.
6.Sprijin pentru OI Cercetare pentru implementarea Axei prioritare 2 a POS CCE (pentru activitati de programare si activitati de tip help desk pentru informarea potenţialilor beneficiari), pentru perioada 2012, cod SMIS 40533.
7.Sprijin pentru OI Cercetare pentru achiziţia de servicii de expertiza contabila pentru proiectele finanţate prin Axa prioritara 5 a POS CCE ale OI Cercetare, in calitate de beneficiar, pentru 2012, cod SMIS 40534.
8.Sprijin pentru OI Cercetare prin achiziţionarea de servicii de expertiza financiara pentru realizarea de previziuni si raportări financiare privind proiectele finanţate din Axa prioritara 2 a POS CC, pentru 2012, cod SMIS 40535.
9.Servicii financiare pentru proiectele finanţate prin Axa prioritara 5 a POS CCE ale OI Cercetare in calitate de beneficiar, pentru 2011-2012, cod SMIS 40537.
10.Sprijin pentru OI Cercetare privind pastrarea documentelor in vederea arhivarii, pentru 2012, cod SMIS 40536.

Anunt  - Au fost finalizate proiectele contractului 302036 din 06.09.2013
1. Servicii pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR pentru DGOI Cercetare (2012), cod SMIS aviz nr.227079/16.03.2012
2. Sprijin pentru comunicare si IT prin promovarea reultatelor proiectelor Axei, cod SMIS 41650, aviz nr.2255584/30.01.2012


Anunt  - Au fost finalizate proiectele contractului 302035 din 06.09.2013
1.Sprijin pentru OI Cercetare in desfasurarea activitatilor in domeniul achizitiilor publice pentru proiectele de AT, pentru 2013,
2. Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia de servicii de consultanta pentru activitati de programare si help desk pentru inform potentialilor beneficiari, 2013
3.Sprijin pentru OI Cercetare pentru achizitia de servicii de expertiza contabila pentru proiectele finantate prin Axa prioritara 5 a POS CCE ale OI Cercetare, in calitate de beneficiar 2013
4.Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitionarea de servicii de expertiza financiara pentru realizarea de previziuni si raportari financiare privind proiectele finantate din Axa prioritara 2 a POS CCE, 2013
5.Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia de servicii specializate pentru gestionarea resurselor umane ale OI Cercetare, pentru 2013
6.Sprijin pentru OI Cercetare prin achizitia de servicii specializate pentru pastrarea documentelor in vederea arhivarii, pentru 2013
7. Fisa individuala de proiect “Sprijin pentru intocmirea documentelor financiare si a cererilor de rambursare pentru proiectele OI Cercetare, in calitate de beneficiar, finantate prin Axa prioritara 5 a POS CCE aprobata de AM cu nr 287.392/12.08.2013
8.Fisa individuala de proiect “Sprijin acordat OIC prin achizitia de consultanta juridica, pentru desfasurarea activitatilor proprii ce vizeaza proiectele depuse in cadrul POS CCE pentru perioada 2013-2014, aprobata de AM cu nr. 281.736/20.02.2013
9.Fisa individuala de proiect “Sprijin pentru desfasurarea activitatilor OI Cercetare prin achizitia de servicii de asistenta tehnica in domeniul planificarii multianuale bugetare pentru proiectele de Asistenta Tehnica finantate din Axa prioritara 2 a POS CCE ale OI Cercetare in calitate de beneficiar pentru 2013”, aprobata de AM cu nr. 234.730/03.12.2012
10.Fisa individuala de proiect “Sprijin pentru gestionarea informatiilor OI Cercetare necesare intocmirii declaratiilor lunare de cheltuieli 2012-2013” aprobata de AM cu nr. 230044/14.08.2012


Anunt   A inceput proiectul aprobat de  AM cu nr. 307.904 din 13.11.2013 „Training specializat pentru personalul OI Cercetare 2014-2015”, cod SMIS  49658     

Anunt - A fost finalizat proiectul "Sprijin pentru cresterea capacitatii de informatizare a OI Cercetare si buna derulare a activitatii OI Cercetare"(2013)

Anunt - A fost finalizat proiectul "Servicii pentru actualizarea informatiilor in SMIS -CSNR pentru DG OI Cercetare"(2012)

Anunt  privind anularea licitatiei pentru proiectul  "Campanie nationala de promovare a rezultatelor proiectelor finantate prin programul POS-CCE - Axa prioritara 2", aprobat de catre AM, nr 225584/30.01.2012. Licitație anulată în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) din OUG 34/2006. Autoritatea Contractantă anulează procedura de achiziție publică, licitație restrânsă, ca urmare a imposibilității încheierii contractului de servicii datorită lipsei de fonduri necesare în cursul anului 2013.

Anunt  privind lansarea licitatiei pentru proiectul  "Campanie nationala de promovare a rezultatelor proiectelor finantate prin programul POS-CCE - Axa prioritara 2", aprobat de catre AM, nr 225584/30.01.2012. Documentatia se poate gasi in SEAP si are anuntul de participare nr 138976/18.09.2012 sau de poate descarca aici

Anunt  privind finalizarea  "Campaniei de instruire a potentialilor beneficiari pentru Axa prioritara 2 din POS-CCE"  proiect finantat din  Axa  5 a  POS-CCE "Sprijin pentru activitatile de comunicare/publicitate pentru Axa 2 din POS-CCE 2011-2013", contract 157.503/04.10.2011 in data de 31 iulie 2012.

Anunt In data de 31 martie 2012, s-a finalizat proiectul   "Asistenta Tehnica pentru sustinerea activitatii de verificare la fata locului a proiectelor finantate in cadrul Axei 2 a POS-CCE prin achizitionarea de servicii de control" proiect prelungit pe perioada 2011-2012 cu act aditional nr 1 .01. 2011  la contract nr. 210349/26.04.2010.Proiectul s-a derulat in cadrul Fisei de AT "Sprijin pentru desfasurarea activitatilor OI Cercetare prin achzitia de setvicii diverse


Anunt privind lansarea "Campaniei de instruire a potentialilor beneficiari pentru Axa prioritara 2 din POS-CCE"  proiect finantat din  Axa  5 a  POS-CCE "Sprijin pentru activitatile de comunicare/publicitate pentru Axa 2 din POS-CCE 2011-2013", contract 157.503/04.10.2011

Calendar evenimente

Aprilie 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112