EN RO
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei www.research.ro :: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - OI CERCETARE
Organism Intermediar - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară 2 Competitivitate prin Cercetare Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

O.2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate
Apel 2009

 

Prin Decizia Presedintelui ANCS nr. 9626 din 10.03.2009 (Decizie O212) a fost aprobata Competitia pentru O2.1.2 "Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate" (cod: POSCCE-A2-O2.1.2-2009-2).

Depunerea proiectelor s-a incheiat pe 11.06.2009.

 

DOCUMENTE COMPETITIE

CORRIGENDUM ORDIN 5626MD/10.12.2013 privind prelugirea duratei proiectelor pana la 46 de luni

CORRIGENDUM ORDIN 3530 MD/08.04.2013 privind durata proiectelor

Cererea de propuneri de proiecte:  Apel O212

Ghidul solicitantului:  GHIDUL  O212        GUIDE O212

Cererea de finantare 212  

Application form O212

 

Note referitoare la Ghidul Solicitantului

 

1.  „Eligibilitatea proiectului este conditionata de conducerea acestuia de catre un specialist din strainatate, in calitate de director de proiect, care va fi angajat conform prevederilor legale pe perioada derularii proiectului, cu norma intreaga sau partiala,  in institutia care depune propunerea de proiect. Norma partiala trebuie sa reprezinte cel putin 50% din numarul de ore alocat proiectului. In acest caz, este obligatorie prezenta directorului de proiect in institutia gazda (angajatoare) cel putin 50% din perioada de timp pentru care a fost angajat.”

 

2.  Referitor la documentele insotitoare solicitate pentru specialistul din strainatate, facem urmatoarea precizare: "Nu se solicita copii legalizate, ci numai copii ale documentelor respective. Copiile legalizate sunt necesare numai in faza de contractare a proiectului."

 

3. Cererea de finantare si CV-urile se inregistreaza in limba romana si in limba engleza. Planul de afaceri/studiul de impact/studiul de piata se inscriptioneaza in limba romana si engleza pe CD. 

 

4. Urmatoarele documente nu mai sunt solicitate ca documente insotitoare pentru cererea de finantare, ele fiind necesare numai la contractarea proiectului:Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre buget si Cazierul judiciar al reprezentantului legal al intreprinderii solicitante.In Declaratia de eligibilitate a intreprinderii se face urmatoarea completare: ii)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 si Ordin MAI nr.75/2009).

 

5. Personalul echipei de implementare a proiectului este format din:

a) 5 persoane din activitatea CD din institutia gazda+ specialistul din strainatate

b ) Persoane din afara institutiei gazda (doctoranzi si doctori in stiinte), nominalizati sau nu (dar cu rol in proiect) Persoanele de la punctele a) si b) se platesc din cheltuieli de personal (cheltuieli cu salariile)  

c) Echipa de management (din institutia gazda) cu rol tehnic, juridic, financiar-contabil, in achizitii etc. (se platesc din cheltuielile de management)

 Alte persoane implicate in derularea proiectului pot fi platite din cheltuieli generale de administratie (regie).

 

6. Se poate aplica amortizarea accelerata pentru echipamentele destinate activitatii CD, conform Legii 571/2003 Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (art. 19.1); Legea 15/1994 a amortizarii (Republicata) precizeaza metoda si conditia de aprobare.

 

 Indicatori financiari ai Planului de afaceri

 

Documente aprobate

 

Ordin privind cheltuielile eligibile  nr. 2069 din 19.11.2009 , de modificare a ORDIN 3345/14.11.2008 pentru operatiunea O.2.1.2

Schema de ajutor de stat ORDIN 3388/17.11.2008

Ordinul nr 1190/2009 de modificare a schemei: Ordine de modificare - scheme ajutor de stat

 

Metoda de calcul cheltuieli generale administratie

 

Hotarare nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe   HG 2139 /2004

 

Ordonanta de urgenta nr.56 din 20 iunie 2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei  OUG 56 /2007

 

Ordonanta de urgenta nr. 194 din 12 decembrie 2002 Republicata privind regimul strainilor in Romania OUG 194 regim straini

 

Anunt Pentru toti potentialii beneficiari de tip intreprindere nu se solicita garantie de buna executie. In acest sens se vor modifica si ghidurile solicitantului

 

Calendar evenimente

Aprilie 2024

  • L
  • M
  • M
  • J
  • V
  • S
  • D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112